Không

Không

Không

Không

Không

Nhanh chóng, thuận tiện
Bình thường
Rườm rà, mất thời gian
Không biết

Tổng đài
Website CSKH
Ứng dụng EVNHANOICSKH
Ứng dụng (Chatbot, Zalo, tin nhắn MoMo, tin nhắn SMS)
Email

Khoảng điểm Ý nghĩa
1-10
Nhập hình ảnh kiểm tra